Den BjornSocialistiska Republikens president


Den BjornSocialistiska Republikens president heter Oskar Augustsson, och är en marxist och Bjornanhängare som ursprungligen kommer ifrån Skåne. Augustsson är en del av Bjornrörelsen. Augustsson författade själv Republikens lagar samt oavhängighetsförklaringen. Presidenten är Republikens högsta beslutande organ, och tillsätter själv alla poster inom Republiken, samt beviljar eller avslår ansökningar om medborgarskap. Detta är bara logiskt med tanke på Republikens litenhet.

Beslut med meddelande om valresultat: 2010-07-22 (kristen tid) hölls presidentval i den BjornSocialistiska Republiken. Den sittande presidenten insvors som återvald vid kl. 14:00, efter att rösterna räknats. Cirka 33 % av rösterna erhölls av utmanaren Tobias Sjöstedt.