Oavhängighetsförklaring


Oavhängighetsförklaringen är det dokument som bekräftar att den BjornSocialistiska Republiken utropat sig som en egen stat, och förklarat sig suverän och självständig i förhållande till Sverige och övriga stater och institutioner. Oavhängighetsförklaringen skrevs av Republikens president den tredje augusti 2005 (kristen tid), strax efter det att Republiken utropats. Oavhängighetsförklaringen kan läsas här, och är skriven medelst en skrivmaskin från 1930- eller 1940-talet.