Den BjornSocialistiska Republikens lagar


Den BjornSocialistiska Republikens lagar ("Rättssamlingen Intuel renaatayon") är författade av presidenten och undertecknade i Republiken. Lagarna måste vara undertecknade i Republiken för att gälla inom den. Lagarna har ingen reell övergripande förebild, även om grundläggande demokratiprinciper som yttrandefrihet och frihet från tortyr finns med. Då det gäller val av president har valet av påve inspirerat en smula. I övrigt är lagarna uppbyggda enligt bjornska och socialistiska principer. I lagen nämns nationalsången.

Rättssamlingen Intuel renaatayon (Den BjornSocialistiska Republikens lagar) med tillägg från 2011