Generell information om den BjornSocialistiska Republiken


Den BjornSocialistiska Republiken är en stat geografiskt belägen i södra Sverige, närmare bestämt på en (enligt vissa) traktorliknande mindre kobbe vid Bosöarna, sjön Immeln, Östra Göinge kommun, Skåne län. Republiken torde vara världens minsta stat. Staten, som trots sin geografiska position är oavhängig Sverige, utropades den tredje augusti 2005 (kristen tid), och den tredje augusti är därför nationaldag. Se även oavhängighetsförklaringen. Republiken är öppen för alla som vill resa till den, och inget visum krävs. Den som ej är på rymmen från rättvisan, eller medlem i en antibjornsk eller antisocialistisk organisation får ansöka om medborgarskap i Republiken. I Republiken gäller inte svensk lag, utan staten har egna lagar och ett eget styre. Huvudstaden i Republiken heter BjornMarx. Republikens flagga har av imperialismens lakejer avlägsnats vid flera tillfällen, men utbyttes 2009, 2010, 2011 och 2013. År 2007 pågick socialistisk varuproduktion på republiken. Se även ett broderi av Republikens flagga gjort av vicepresidenten.

Migrationsverket och Migrationsdomstolen i Stockholm har funnit att den BjornSocialistiska Republiken ej är en "folkrättsligt erkänd stat" (vad nu detta ska betyda). Migrationsöverdomstolen beslutade 2007-06-14 att ej bevilja prövningstillstånd i målet, varför Migrationsdomstolens avgörande står fast. Se avgörandet här. Alla som önskar att republiken skall erkännas, skriv till Sveriges utrikesdepartement och kräv ett erkännande. Kampen fortsätter!

Republiken har erkänt Ladonien, Syd-Ossetien, Abchazien, Republiken Libyen och ön Pontinhas furstendöme.

Informationsfilm om den BjornSocialistiska Republiken
Fotografi av Republiken från 2005
Produktion på Republiken, 2007
Republikens flagga 2009
Fotografi av Republiken på håll från 2013
Fler fotografier
Turisters fotografier
View this page in English
Ansökan om medborgarskap i den BjornSocialistiska Republiken
Gästbok

URL http://www.beamerwin.de festplatten test 2014