Fyll i dina uppgifter (vill du inte ange adress eller postadress, så ta bort dessa rader), och klicka på 'Skicka' för att skicka en uppmaning till Sveriges utrikesdepartement, om att erkänna den BjornSocialistiska Republiken. (Din IP-adress lagras inte hos oss, och skickas inte till regeringen.)